• +98 21 6695 4200
  • info@pazhouheshnameh.honar.ac.ir
درباره نشریه

یکی از مهمترین آسیب‌های پژوهش‌های هنری کشور نبود شناخت کافی نسبت به رویکردهای مطالعاتی و نقد است. یک نقد روش‌مند ضمن آنكه می‌تواند موجب شناخت بهتر رمزگان آثار برای مخاطبان به خصوص مخاطبان هدف گردد، مي‌تواند سرآغاز یک خلق تازه و خلاقانه‌تر نیز برای هنرمندان محسوب شود. رابطه میان ساحت نقد و ساحت خلق بسيار به هم نزدیک است و گسست خلق-نقد موجب نازایی هر دو خواهد شد و باروری آنها نتیجه پیوند آنهاست. به همین دلیل بسیاری از رمزگان آثار هنری و اهمیت هنرهای ایرانی ناشناخته و کشف نشده باقی مانده است.

از اين روي پژوهشنامه فرهنگستان هنر از سال ۸۵ تا ۸٩ به صورت فصلنامه در ۱۵ شماره در حوزه نقد و نظريه هنر منتشر شد. هر شماره به معرفي يكي از رويكردهاي مختلف نقد هنر چون نقد نشانه شناختي، مضموني، تخيلي، تكويني، روانكاوي، هرمنوتيك، پديدارشناختي، سنت‌گرايي، فرانكفورتي، اسطوره‌شناختي، ساختارگرايي و... اختصاص يافته بود.

در بهار ۱۳٩۸ این پژوهشنامه با همان اهداف پشین پیگیری و تهيه خواهد شد مهمترين اهداف نشريه عبارت بودند از:

  • معرفی رویکردهای معاصر و نو در عرصه مطالعات و نقد هنری
  • توسعه شناخت نسبت به رویکردهای کم شناخته شده در عرصه نقد هنر
  • کاربردی کردن رویکردهای مطالعه در عرصه هنر و نقد هنري به ویژه هنر ایرانی
  • گسترش مناسبات بینارشته‌ای در مطالعات هنری با حوزه های دیگر معرفتی
اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز : فرهنگستان هنر جمهوري اسلامي ايران
مدير مسئول و سردبیر : دكتر بهمن نامور مطلق
دبیر تحریریه : منيژه كنگراني
شوراي تحريريه (بهترتيب حروف الفبا):
دكتر حسن بلخاري/ استاد دانشگاه تهران
دكتر شهرام پازوكي/ دانشيار مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران
دكتر پروين پرتوي/ استاد دانشگاه هنر
مهدي حسيني/ استاد دانشگاه هنر
دكتر حميدرضا شعيري/ استاد دانشگاه تربيت مدرس
دكتر علي عباسي/ استاد دانشگاه شهيد بهشتي
دكتر محمود عزيزي/ استاد دانشگاه تهران
دكتر مهدي محمدزاده/ دانشيار دانشگاه هنر اسلامي تبريز
مترجم خلاصه انگليسي : سيدحسين (ايرج) معيني
طراح نشانه و جلد : دکتر جواد پويان
طراح و صفحه آرا : ونوس وحدت
ویراستار : بابک آتشین جان

پژوهشنامه فرهنگستان هنر نشريه‌اي پژوهشي است كه به صورت فصلنامه منتشر مي‌شود.

سایر نشریات هنر

با استفاده از لینکهای روبرو می توانید به آرشیو سایر نشریات فرهنگستان هنر دسترسی داشته کنید.